Reportatge de pintura a passadis , fet per articolor.es.

Treball creatiu realitzat unicament amb pintures, combinant pincells per perfilar,esponges per ombrejar i rodets per bases i fons. Diseny classic lineal combinat amb efectes marbre tradicionals.